DOBRO JEST W MODZIE, CZYLI „VENIS DLA FUNDACJI SERCE DZIECKA”