SPOTTED: Brad Pitt i Dwayne Johnson wybrali MANGO!