MANGO - Spółka zamknęła rok 2017 ze sprzedażą w wysokości 2 194 milionów euro